SPROGKURSER


Jeg jobber sammen med ProMosaik for å tilby et stort utvalg av tjenester, som for eksempel Språkkurs. Foreningen ProMosaik, som fokuserer på toleranse og fremme av kulturelt mangfold, har siden grunnleggelsen brukt ulike språk til å engasjere seg i fred og menneskerettigheter i ulike kulturer og religioner.
Fra synergien til medlemmer og tilhenger av foreningen, har et nytt prosjekt blitt opprettet etter flere måneders foreningskonferanser, og gjelder tilbudet av online språkundervisningskurs over Skype. Slike aktiviteter passer perfekt til foreningens fokus på språk og kulturelt mangfold og hjelper praktisk implementering av den språklige-kulturelle visjonen til ProMosaik.
Medlemmene av ProMosaik er klar over at språk og kultur er to sider av samme mynt. Språk representerer kulturelle uttrykk hvis språklige former for å spre en melding. Kulturforståelse kan bare skje med forståelse av hvilken som helst gitt kulturens talespråk. I denne forstand representerer språkkurs et effektivt middel til å bli kjent med ulike folks kulturer. For oss betyr språk interkulturell dialog og som en konsekvens tjener slike kulturelle utvekslinger og overføring mellom forskjellige mennesker til å opplyse og berik forståelse, respekt for og forståelse for andres kulturer.