PUBLICATIES


Het vertaalteam van ProMosaik richt zich tot alle auteurs, die boeken, artikelen of andere hebben geschreven of op het punt staan hun werk af te ronden en nu op zoek zijn naar mogelijkheden om hun werk te publiceren en te publiceren.

In die zin is het niet belangrijk, hoe groot het geproduceerde werk is, maar ook korte teksten, artikelen en opmerkingen ook worden aanvaard. Auteurs kunnen ook interessante onderwerpen op de website voorbereiden en publiceren in de vorm van nieuws of een recensie presenteren van boeken die betrekking hebben op de onderwerpen die worden behandeld door ProMosaik Translation.

Voor ons is het niet belangrijk, of je nu een professionele schrijver bent of schrijft in uw vrije tijd hobby. Waar het om gaat, is dat je enthousiast bent over het schrijven en het omgaan met onderwerpen als culturele, taalkundige, sociale, religieuze, vredeseducatie en dialoog.

Het is onze bedoeling om bruggen te slaan tussen verschillende auteurs en meningen om een dialoog tussen culturen, talen, volkeren en religies te bevorderen. Dit is het hoofddoel van de redactionele afdeling van ProMosaik Translation.

Als u van plan bent om uw werk te publiceren, kunnen we u de mogelijkheid bieden om uw werk onder uw naam te presenteren en de sponsors, die uw bijdragen misschien leuk vinden, ondersteunen om uw werk aan een veel breder publiek te presenteren.

We helpen je ook graag met het vertalen van je werk in een andere taal en geven internationale lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over je gedachten en je levensfilosofie.

Ons aanbod is gericht op:

Professionele schrijvers
Schrijvers in hun vrije tijd
journalisten

dichters
Mensenrechtenactivisten
Vrouwenrechtenactivisten


en voor intellectuelen die zich concentreren op de volgende onderwerpen:

Cultuur en religies
Vrede Onderwijs
Interculturele dialoog
Lopende evenementen
Rechten van de vrouw
Kinderen Wereldwijd
Sociale Wetenschappen

Talen
Politiek en ontwikkelingshulp
Educatieve onderwerpen
Literatuur
Psychologie
Racisme en vreemdelingenhaat
Geschiedenis

 


We bieden de auteurs de volgende diensten:

  • Publicatie van nieuws, recensies, boeken, commentaren, artikelen, korte teksten en bijdragen;
  • Publicaties onder de naam van de auteur met een kort profiel van de betreffende auteur;
  • De mogelijkheid om sponsors aan te trekken voor het werk van de auteur;
  • Vertalingen van werken in andere talen bij sponsors en liefhebbers van culturele aangelegenheden;
  • De uitbreiding van de kring van lezers van het werk van de auteur, publiceren op het internet.